top of page
Vi arbetar dygnet runt och har erfarenhet att möta utsatts för ekonomiskt, fysiskt, psykiskt- och sexuellt våld. 


Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen.


Du har möjlighet att enkelt ringa, skriva eller SMSa

för hjälp och stöd.


info@utsatthet.se


Vi kan stödja dig, vägleda dig, skydda dig samt skapa skyddad identitet - personuppgifter via skatteverket. 

bgImage

Du kan få stöd om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Du får information om dina rättigheter i svenskt samhälle. Vår uppgift är att främja båda fysiskt och psykiskt hälsa genom att lyssna, ge professionellt stöd och vägledning för att framkalla trygghet känslan .

Om oss

Vi som tar emot ditt samtal är läkare, socionom, psykolog, socialpedagog, kuratorn, specialist sjuksköterskor som är erfarna med

att möta människor i kris eller svåra livssituationer.

010-707 ​95 25


Vi är bemannade dygnet runt så tveka inte att kontakta oss!

bottom of page