top of page

 Utsatthetsfridslinjen 010-707 95 25 ger stöd till dig som utsatts för hot och våld.

Till oss kan du ringa dygnet runt om du vill prata med någo​n om dina upplevelser.

Du kan vara anhörig, vän, granne och kollega som känner någon för våld.

Vi bemöter dig med värdighet, behandla dig medmänsklig,

ge god råd samt service med värdighet och kvalitet.

Vi visar respekt till din integritet och autonomi.

Personalen har olika kompetensen för att du känner tryggt i dig själva.

Utsatthetsfridslinjen 010-707 95 25 ger stöd till dig som utsätts för hot och våld. (Hedersrelaterad våld, våld i nära relationer eller utsatt någonting annat i samhällen).

Du kan vara anhörig, vän, granne och kollega som känner någon för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Om du har behov att bli skyddad!

Till oss kan du ringa dygnet runt om du vill prata med någon om dina upplevelser.Namn*

Email Adress*

Meddelande*

Telefon

bottom of page